Rot-avdraget

Passa på att byta fönster och utnyttja ROT-avdraget för arbetet. 

Vad är rot-arbete?

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du

  • äger och som du bor i eller har som fritidsbostad

eller

  • äger och som dina föräldrar bor i.

Du får däremot inte skattereduktion för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som har värdeår fem år eller yngre.

Läs mer på skatteverkets hemsida!

Kontakta oss!

Kontakt
Telefon: 0346-197 27
E-post: info@johanssonochjohnsson.se

Johansson & Johnssons Bygg AB
Åminnevägen 2, Box 5185
311 05 Vinberg